Bookingkalender

Dulles Trafikkskole AS

Kommende kurs

Grunnkurs A, A2 og A1. (Motorsykkel (A))

7. juli / Digitalt / 1 500,00

Grunnkurs moped (Moped)

8. august / Dulles Trafikkskole AS, Jernbanegata 21, 7650 Verdal / 900,00

Grunnkurs A, A2 og A1. (Motorsykkel (A))

15. august / Digitalt / 1 500,00

Obligatorisk kurs, utvidelse i fra lett mc (Motorsykkel (A2))

17. august / Dulles Trafikkskole AS, Jernbanegata 21, 7650 Verdal / 2 000,00

Ta kontakt